Tapk budinčiu globotoju!

BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLA – TAI DARBAS NAMUOSE

Ieškome žmonių, kurie galėtų ir norėtų laikinai be tėvų globos likusį vaiką prižiūrėti savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrinti jam fizinį ir emocinį saugumą, atliepti vaiko poreikius ir suteikti kasdienę priežiūrą.

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ar turėti jam nuosavybės teise priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui prižiūrėti, patenkinti jo poreikius, suteikti saugumą bei rūpestį.

BUDINČIU GLOBOTOJU GALI TAPTI ASMUO:

 • 21-65 metų amžiaus;
 • turintis ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
 • nesantis teismo pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 • niekada nebuvo apribota tėvų valdžia;
 • nėra kitų Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje nurodytų pagrindų;
 • nebuvęs nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 • neserga ligomis, kurioms esant negalėtų globoti (rūpinti) vaiko;
 • neturi apribotos tėvų valdžios.

KAIP TAPTI BUDINČIU GLOBOTOJU?

1 žingsnis. Pateikiamas prašymas  Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Vilkaviškio rajone (S. Daukanto 17A, Vilkaviškis).

2 žingsnis. Vertinimas. Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vilkaviškio rajone įvertins Jūsų prašymą.

3 žingsnis. Kvietimas į mokymus.  Teigiamai įvertinus Jūsų prašymą, Globos centras pakvies į mokymus. Mokymai privalomi asmeniui, norinčiam globoti vaiką ir jo sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam santuokos neįregistravusiam asmeniui.

4 žingsnis. Išvados gavimas. Pasibaigus mokymams, Globos centro specialistai parengs išvadą dėl budinčio globotojo veiklos.

5 žingsnis. Bendradarbiavimo sutarties sudarymas ir veiklos pradžia. Gavus teigiamą išvadą, Jums reikės Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti fizinio asmens individualią veiklą pagal pažymą. Vilkaviškio socialinės pagalbos centras sudarys su Jumis tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

KAIP VYKDOMA VEIKLA?

 • Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal su Globos centru sudarytą paslaugų teikimo sutartį.
 • Budintis globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus.
 • Budintis globotojas prižiūri laikinai tėvų globos netekusį vaiką iki tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas į šeimą, jam bus nustatyta nuolatinė globa arba jis bus įvaikintas.
 • Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki trijų vaikų nuo gimimo iki 18 metų. Bendras skaičius su savais vaikai – iki 6 vaikų.
 • Budinčiam globotojui suteikiamas laikinas atokvėpis (30 kalendorinių dienų per metus) darbingumui atkurti vaiką perdavus globėjui (rūpintojui), įtėviams ar grąžinus į šeimą. Laikino atokvėpio metu mokamas pastovus atlygis.

VEIKLOS FINANSAVIMAS

Atlygis budinčiam globotojui, nepriklausomai nuo prižiūrimų vaikų skaičiaus1 MMA (840 Eur) per mėnesį
Atlygis budinčiam globotojui už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką0,5 MMA (420 Eur) per mėnesį arba 1 MMA (840 Eur) už vaiką iki 3 m. ar paauglį nuo 12 m., ar neįgalų vaiką
Pagalbos pinigai už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką3 BSI (147 Eur) per mėnesį
Vaiko globos (rūpybos) išmoka už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaikąiki 6 metų – 5,2 BSI (254,8 Eur) nuo 6 iki 12 metų – 6 BSI (294 Eur) nuo 12 iki 18 metų arba neįgaliam vaikui neatsižvelgiant į jo amžių – 6,5 BSI (318,5 Eur)  
Globos (rūpybos) tikslinis priedas už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką4 BSI (196 Eur)
Išmoka vaikui (vaiko pinigai)

1,75 BSI (85,75 eurai) per mėnesį (išmoka pervedama į vaiko asmeninę sąskaitą)
P.S. Nuo skiriamo atlygio reikia sumokėti: gyventojų pajamų mokestį (GPM);privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas;valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas.  

GLOBOS CENTRO BAGALBA:

 • Nemokamas pasirengimas budinčio globotojo veiklai (mokymai pagal GIMK programą);
 • Kvalifikacijos kėlimas;
 • Savitarpio pagalbos grupės, supervizijos;
 • Psichologo konsultacijos budinčiam globotojui ir prižiūrimiems vaikams;
 • Globos koordinatorių ir kitų specialistų pagalba;
 • Laikino atokvėpio paslauga.

JEIGU GALVOJETE APIE BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLĄ AR TURITE KLAUSIMŲ

Susisiekite telefonu: + 370 601 13270, + 370 601 13265

Parašykite el. paštu: zana.buragiene@vilkaviskiospc.lt

Atvykite pasikalbėti: Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Globos centras, Basanavičiaus a. 7 (II aukštas), Vilkaviškis.