Projektas pasibaigė 2021 m. Gegužės 31 d.

2016 m. gegužės 16 dieną  Vilkaviškio socialinės pagalbos centras pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Integrali pagalba į namus Vilkaviškio rajone“ sutartį.

Kas tai yra integrali pagalba į namus?

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

  1. Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
  2. Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Integralios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Integralią pagalbą teikia  Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Pagalbos namuose tarnyba. Įstaiga atitinka socialinės globos normatyvus bei turi licencijas teikti dienos socialinės globos paslaugas,  masažą, bendruomenės ir bendrosios praktikos slaugos paslaugas.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

Integrali pagalba teikiama iki 4,5 val.  per dieną 5 kartus per savaitę. Paslaugą sudaro:

  • dienos socialinė globa, teikiama asmens namuose. Valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu);
  • slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu),

  Projekto metu vykdomos veiklos: darbuotojų mokymas, integralios pagalbos namuose teikimas, klientų šeimos narių konsultavimas.

Paslaugas teiks 2 komandos.Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, masažuotojas).

Teikiamos paslaugos:
• Informavimas, konsultavimas;
• Tarpininkavimas, atstovavimas;
• Asmens higiena ir priežiūra;
• Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
• Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis;
• Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Paslaugų gavėjai:
Suaugę asmenys su negalia ir vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis  ir jie yra deklaravę gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Dėl paslaugų kreiptis: į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Pateikiami dokumentai

  • prašymas paslaugoms gauti,
  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (ir jų kopijos),
  • neįgaliojo pažymėjimo kopija,
  • šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas (F 027a forma).

Mokėjimas už integralios pagalbos paslaugų teikimą:

  • Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą vykdomas vadovaujantis Vilkaviškio rajono  Savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d.  sprendimu Nr. B-TS-618.  Dienos socialinę globos paslaugų 1 valandos kaina –  4,70  Eur (mokėjimas už dienos globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas).
  • Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kai jis finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.