Header Image -

Vilkaviškio spc

Mokomės ir tobulėjame kartu

2023 m. Socialinės pagalbos centro individualios priežiūros ir socialiniai darbuotojai, teikiantys paslaugas namuose, nuolat (kartą per ketvirtį) rinkosi į intervizijų grupes. Siekiant, kad darbas būtų efektyvus nuolat reikalingas mokymasis, savo darbo įvertinimas bei refleksija. Intervizijos metu kiekvienas dalyvis analizavo sunkias, neaiškias, emociškai neišspręstas darbo situacijas, išsakė savo nuomonę, teikė pasiūlymus, patarimus. Visi drauge patvirtinome žinojimą, kad komandoje, kolegų tarpusavio konsultavimo(si) metodo pagalba, apmąstant savo profesinę veiklą, galima išspręsti įvairias sunkias situacijas bei gauti emocinį palaikymą. Intervizijos grupėse buvo ugdomi dalyvavimo ir vedimo įgūdžiai, kuriama grupės bendravimo kultūra, buvo siekiamas kiekvieno dalyvio profesinis augimas. Mokomės ir tobulėjame kartu!

Konferencija „Tik TAIP reiškia TAIP“

Paramos šeimai tarnybos vadovė ir atvejo vadybininkė gruodžio 6-7 dienomis dalyvavo
konferencijoje „Tik TAIP reiškia TAIP“, apie seksualinį smurtą nuo A iki Z ir pagalbos teikimo
būdus asmenims ir asmenims su negalia. Konferencijos metu gerąja darbo patirtimi dalinosi
Islandijos ir Nyderlandų Karalystės atstovai. Vyko panelinė diskusija, kurioje dalyvavo 6 Lietuvos
savivaldybių jaunuoliai ir dalinosi savo įžvalgomis, patirtimi bei jų manymu efektyviomis
prevencijos priemonėmis. Darbo grupėse buvo pristatyti pagalbos teikimo modeliai seksualinę
prievartą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims, bei fizinę negalią turinčioms moterims
patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje. Aptartos rekomendacijos dėl apsaugos, pagalbos, paslaugų
ir prevencijos moterims turinčioms fizinę negalią ir patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje bei
moterims patiriančioms seksualinę prievartą.

Nepamirštamos akimirkos Prezidentūroje


Lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose įžiebta Kalėdų eglutė, ant kurios šakų supasi bendrystę ir gebėjimą susitelkti simbolizuojantys angelo sparnai ir angeliukai, sukurti žmonių iš visos Lietuvos.
Jaukioje šventėje, lydimi Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Globos centro vedėjos Žanos Buragienės, dalyvavo ir mūsų rajono vaikai iš globojančių šeimų.
Renginyje vaikų laukė Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis „Čia nėra pingvinų“ bei netikėtos Kalėdų senelio dovanos

Galimybė darbuotojams pasiskiepyti gripo vakcina nemokamai

Socialines paslaugas teikiantys darbuotojai rizikos grupėms priskiriami dėl didesnio infekcijų plitimo pavojaus.

Darbuotojų skiepijimas rekomenduojamas dviem tikslais – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą ir darbuotojų saugumą bei apsaugoti itin jautrius gripui ir Covid-19 asmenis, nuo užsikrėtimo.

Nuo gripo ir koronaviruso pasiskiepyti dabar dar paprasčiau – tai galima padaryti kartu 1 vizito metu.

Kviečiame visus darbuotojus aktyviai registruotis, apsaugoti save, paslaugų gavėjus, savo artimuosius.

Kviečiame tapti laikinaisiais globėjais (rūpintojais)


Laikinoji globa vaikui reikalinga tada, kai dėl susidariusios situacijos biologinėje šeimoje, augti nėra saugu. Laikotarpiu, iki vaiko grąžinimo į šeimą ar nuolatinės globos nustatymo, reikalingi laikinieji globėjai, kurie į savo namus priimtų tėvų globos netekusį vaiką. Laikinojo globėjo šeimoje vaikas gali gyventi iki 12 mėn.
Žingsniai norint tapti laikinuoju globėju:
Priimkite sprendimą
Pateikite dokumentus
Sulaukite vertinimo
Kviečiame į mokymus
Gaunate išvadą globai
Laukimas ir sprendimo priėmimas
Viso pasirengimo globai ir globos proceso metu jus lydės Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Globos centro specialistai.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės:
J. Basanavičiau a. 7, Vilkaviškis
8 601 13270, 8 605 94158
zana.buragiene@vilkaviskiospc.lt
sandra.ruseckiene@vilkaviskiospc.lt

 

Lietuvos socialinio darbo žvaigždė 2023 m.

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras Paramos šeimai tarnybos vadovė Rima Gražulienė!

Rima – socialinio darbo profesionalė, sumaniai, atsakingai ir principingai sprendžianti sunkumų patiriančioms šeimoms iškylančias socialines problemas. Nuolat mokosi, siekia pokyčių socialiniame darbe, dosniai dalinasi savo žiniomis su kolegomis. Rūpestingumas, atsakomybė, pareiga, kuklumas ir profesionalumas – tai savybės, geriausiai apibūdinančios Rimą.

Tapk budinčiu globotoju!

BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLA – TAI DARBAS NAMUOSE

Ieškome žmonių, kurie galėtų ir norėtų laikinai be tėvų globos likusį vaiką prižiūrėti savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrinti jam fizinį ir emocinį saugumą, atliepti vaiko poreikius ir suteikti kasdienę priežiūrą.

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ar turėti jam nuosavybės teise priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui prižiūrėti, patenkinti jo poreikius, suteikti saugumą bei rūpestį.

BUDINČIU GLOBOTOJU GALI TAPTI ASMUO:

 • 21-65 metų amžiaus;
 • turintis ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
 • nesantis teismo pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 • niekada nebuvo apribota tėvų valdžia;
 • nėra kitų Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje nurodytų pagrindų;
 • nebuvęs nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 • neserga ligomis, kurioms esant negalėtų globoti (rūpinti) vaiko;
 • neturi apribotos tėvų valdžios.

KAIP TAPTI BUDINČIU GLOBOTOJU?

1 žingsnis. Pateikiamas prašymas  Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Vilkaviškio rajone (S. Daukanto 17A, Vilkaviškis).

2 žingsnis. Vertinimas. Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vilkaviškio rajone įvertins Jūsų prašymą.

3 žingsnis. Kvietimas į mokymus.  Teigiamai įvertinus Jūsų prašymą, Globos centras pakvies į mokymus. Mokymai privalomi asmeniui, norinčiam globoti vaiką ir jo sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam santuokos neįregistravusiam asmeniui.

4 žingsnis. Išvados gavimas. Pasibaigus mokymams, Globos centro specialistai parengs išvadą dėl budinčio globotojo veiklos.

5 žingsnis. Bendradarbiavimo sutarties sudarymas ir veiklos pradžia. Gavus teigiamą išvadą, Jums reikės Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti fizinio asmens individualią veiklą pagal pažymą. Vilkaviškio socialinės pagalbos centras sudarys su Jumis tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

KAIP VYKDOMA VEIKLA?

 • Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal su Globos centru sudarytą paslaugų teikimo sutartį.
 • Budintis globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus.
 • Budintis globotojas prižiūri laikinai tėvų globos netekusį vaiką iki tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas į šeimą, jam bus nustatyta nuolatinė globa arba jis bus įvaikintas.
 • Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki trijų vaikų nuo gimimo iki 18 metų. Bendras skaičius su savais vaikai – iki 6 vaikų.
 • Budinčiam globotojui suteikiamas laikinas atokvėpis (30 kalendorinių dienų per metus) darbingumui atkurti vaiką perdavus globėjui (rūpintojui), įtėviams ar grąžinus į šeimą. Laikino atokvėpio metu mokamas pastovus atlygis.

VEIKLOS FINANSAVIMAS

Atlygis budinčiam globotojui, nepriklausomai nuo prižiūrimų vaikų skaičiaus1 MMA (840 Eur) per mėnesį
Atlygis budinčiam globotojui už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką0,5 MMA (420 Eur) per mėnesį arba 1 MMA (840 Eur) už vaiką iki 3 m. ar paauglį nuo 12 m., ar neįgalų vaiką
Pagalbos pinigai už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką3 BSI (147 Eur) per mėnesį
Vaiko globos (rūpybos) išmoka už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaikąiki 6 metų – 5,2 BSI (254,8 Eur) nuo 6 iki 12 metų – 6 BSI (294 Eur) nuo 12 iki 18 metų arba neįgaliam vaikui neatsižvelgiant į jo amžių – 6,5 BSI (318,5 Eur)  
Globos (rūpybos) tikslinis priedas už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką4 BSI (196 Eur)
Išmoka vaikui (vaiko pinigai)

1,75 BSI (85,75 eurai) per mėnesį (išmoka pervedama į vaiko asmeninę sąskaitą)
P.S. Nuo skiriamo atlygio reikia sumokėti: gyventojų pajamų mokestį (GPM);privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas;valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas.  

GLOBOS CENTRO BAGALBA:

 • Nemokamas pasirengimas budinčio globotojo veiklai (mokymai pagal GIMK programą);
 • Kvalifikacijos kėlimas;
 • Savitarpio pagalbos grupės, supervizijos;
 • Psichologo konsultacijos budinčiam globotojui ir prižiūrimiems vaikams;
 • Globos koordinatorių ir kitų specialistų pagalba;
 • Laikino atokvėpio paslauga.

JEIGU GALVOJETE APIE BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLĄ AR TURITE KLAUSIMŲ

Susisiekite telefonu: + 370 601 13270, + 370 601 13265

Parašykite el. paštu: zana.buragiene@vilkaviskiospc.lt

Atvykite pasikalbėti: Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Globos centras, Basanavičiaus a. 7 (II aukštas), Vilkaviškis.

Skip to content