Header Image -

Vilkaviškio spc

LSDA Vilkaviškio skyriaus informacija

Kovo 16 d. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilkaviškio skyriaus nariai susirinko aptarti skyriaus
veiklą, iššūkius ir ateities planus, siūlyti ir išsirinkti kandidatus į LSDA tarybos narių pozicijas.
LSDA Vilkaviškio skyriaus nariai pritarė idėjai tapti partneriu įgyvendinant iš Europos sąjungos struktūrinių
fondų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos
aplinkoje, vystymas“. Skyriaus nariai entuziastingai pritarė bendradarbiavimui 2023 m. viešinant Globos
centro veiklą, padedant įgyvendinti svarbius veiklos tikslus siekiant vaiko gerovės ir jo saugumo
užtikrinimo.
Kviečiame visus socialinius darbuotojus prisijungti prie LSDA Vilkaviškio skyriaus, drauge siekti profesinio
augimo ir kurti profesijos ateitį.
Kartu mes galime daug!

Socialinės pagalbos centro individualios priežiūros darbuotojai renkasi į intervizijų grupes

Socialinis darbas – profesinė veikla, kurios paskirtis – padėti sunkumų turintiems asmenims, šeimoms, grupėms spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais, pagerinti santykius su visuomene.

     Socialiniame darbe specialistai kiekvieną dieną susiduria su sunkumais, iššūkiais, emociniu perdegimu. Siekiant, kad socialinis darbas būtų efektyvus labai svarbu nuolatinis mokymasis, konsultavimasis, refleksija. Tam ypač tinka intervizija. Pagrindinis intervizijos privalumas – galimybė padėti specialistams pasinaudoti patirtimi ir įgūdžiais. Intervizija yra kaip mainai, kolegų tarpusavio konsultavimo(si) metodas, apmąstant savo profesinę veiklą, atvejų (sunkių, neaiškių, emociškai neišspręstų situacijų) analizė.

    Intervizijos metodas padeda socialines paslaugas namuose teikiantiems specialistams efektyviau spręsti problemiškus klausimus bei situacijas, užkertant kelią perdegimo sindromo atsiradimui, suteikia įžvalgų asmeniniams „įpročiams bei šablonams“, įtakojantiems darbą, padeda suvokti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, sulaukti (savitarpio) pagalbos ir atlikto darbo pripažinimo, stiprinti komandos sutelktumą bendro supratimo dėka.

     Intervizijos metu kiekvienas dalyvis išsako savo nuomonę apie situaciją, teikia pasiūlymus, patarimus. Labai svarbus žinojimas kiekvienam, kad komandoje galima išspręsti įvairias sunkias situacijas bei gauti emocinį palaikymą.

2023 m. intervizijų procesas, skatinantis bendrą profesinį tobulėjimą, vyks nuolat (kartą per ketvirtį). Mokomės ir tobulėjame kartu!   

Kartu su Klausučių kaimo bendruomene įgyvendintas projektas

Klausučių kaimo bendruomenė drauge su Vilkaviškio socialinės pagalbos centru įgyvendino projektą pagal Šeimos stiprinimo programos priemonių projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis, programą. Projekto tikslas gerinti šeimos gyvenimo kokybę, puoselėti vaikų ir jaunimo užimtumą, mažinti socialinę atskirtį. Projekto vertė 1 500 Eur. Projekto dalyviai Klausučių kaimo bendruomenės,  bei Klausučių seniūnijos socialines paslaugas gaunančių šeimų vaikai ir tėvai.

Projekto dėka buvo organizuojama vaikų ir tėvų vienos dienos išvažiuojamoji stovykla  į Lietuvos jūrų muziejų. Stovyklos metu buvo suorganizuota delfinų bendravimo terapija, bei jūros pasaulio pažinimo edukacija ir terapiniai smėlio užsiėmimai. Bendravimas su delfinais suteikia daug teigiamų emocijų, vandens aplinka yra tinkama įgyvendinti bendravimo įgūdžių tobulinimui.  Delfinas sugeba jausti žmogaus nuotaikas, supranta gestus, pats prašo dėmesio kalbindamas, žaismingai mesdamas kamuoliuką ar taškydamas vandeniu. Ši bendravimo forma yra itin veiksminga ne tik vaikams, bet ir jų šeimos nariams: stebėdami, kaip vaikas atsiskleidžia bendraudamas su delfinais, tėvai iš naujo pažįsta savo vaiką, formuojasi naujas, dar tvirtesnis ir artimesnis tarpusavio ryšys. Jūros pasaulio pažinimo edukacija sudarė galimybę vaikams susipažinti su jūros pasauliu ir išmokti saugoti jūrą, jos gyvastį, bei puoselėti  pasitikėjimą savimi, skatinti norą pažinti ir susipažinti. Terapinių smėlio užsiėmimų metu buvo ugdoma stovyklautojų dėmesio koncentracija  ir stimuliuojami komunikaciniai gebėjimai.
Stovykla yra ne tik smagiai praleistas laikas, bet pirmiausia tai vieta, kurioje gausu kūrybinių eksperimentų, neišdildomų potyrių, naujų pažinčių. Tai yra atradimų ir asmeninio augimo laikas, kai stovyklautojas naujoje aplinkoje neišvengia akistatos su savimi ir jam tenka susigrumti su savo kompleksais, baimėmis, nepasitikėjimu savimi. Stovyklos metu  yra ugdoma vaiko ir tėvų saviraiška, atsakomybė, puoselėjamas bendravimo bei komandinių įgūdžių lavinimas. Šios įvairiapusės patirtys, kurios patiriamos stovykloje, yra vainikuojamos asmeninėmis pergalėmis, dažnai pasikeitusiu požiūriu, vertybėmis.

KVIEČIAME REGISTRUOTIS SAVANORIŠKAI PAGALBAI

SOCIALINIAI DARBUOTOJAI VIENIJASI PAGALBAI NUO KARO BĖGANTIEMS UKRAINIEČIAMS

Lietuvos socialiniai darbuotojai yra kartu su Ukrainos žmonėmis ir jos socialiniais darbuotojais. Turime padėti žmonėms, kuriems reikia mūsų pagalbos ir paramos. Esame pasiruošę padėti į mūsų šalį atvykstantiems karo pabėgėliams.

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija kviečia socialinius darbuotojus telktis ir savanoriškai teikti informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms.

Padėkime kuo lengviau integruotis į Lietuvos visuomenės gyvenimą nors vienai šeimai, nors vienam asmeniui, ne savo noru palikusiam Tėvynę.

Kiekvieno žmogaus teisė į sveikatą, saugumą ir socialines paslaugas visada turi būti apsaugota!

KVIEČIAME REGISTRUOTIS SAVANORIŠKAI PAGALBAI

Registracijos anketos nuoroda

https://forms.gle/TynCcWVbVPQ388ZFA

Dalinamės informacija apie galimybę nemokamai mokytis vairavimo judėjimo negalią turintiems asmenims!


STARTUOJA NEĮGALIŲJŲ VAIRAVIMO KURSAI 2022

Asmenis, turinčius judėjimo negalią, kviečiame nemokamai mokytis B kategorijos transporto priemonės vairavimo. Artimiausia grupė startuoja jau 2022 m. vasario mėnesį.

Dalyviams nemokamai teikiamos paslaugos:
• B kategorijos transporto priemonės vairuotojų mokymo paslaugos;
• apgyvendinimo arba pavėžėjimo paslaugos Kaune.

Į Neįgaliųjų vairavimo mokyklą priimami judėjimo sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatytas 0-45 procentų darbingumo lygis ir Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (Forma Nr. 083-1/a) nurodytas transporto priemonės pritaikymo apribojimas (apribojimų kodai 10-43).

Teoriją dalyviai mokosi nuotoliniu būdu iš savo namų, praktinis vairavimas vyksta Kaune, dalyviams ne iš Kauno miesto suteikiamas nemokamas apgyvendinimas.

Dalyvaujantiems būtini šie dokumentai:
· galimybių pasas;
· asmens tapatybės dokumentas;
· neįgaliojo pažymėjimas;
· viena nuotrauka (3×4 cm);
· vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (Forma Nr. 083-1/a), kurioje nurodytas transporto priemonės pritaikymo apribojimas (taikomi apribojimų kodai 10-43);
· darbingumo lygio pažyma.

Daugiau informacijos telefonu 8 612 09926

EnglishLithuanianUkrainian
Skip to content