Header Image -

Category Archives

36 Articles

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. kovo mėnesio pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Socialinės pagalbos centre pradeda veiklą Globos centras

Nuo 2023 gegužės 1 d. Vilkaviškio socialinės pagalbos centre pradėjo veikti Globos centras. Tai viena iš 66 Lietuvoje veikiančių organizacijų padedančių vaikams rasti globėjus ar įtėvius, teikianti profesionalią pagalbą bei psichologines konsultacijas globojamiems vaikams, esamiems ir būsimiems globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams ir įtėviams.

Kviečiame visus esamus globėjus, besidominčius globa, ketinančius tapti įtėviais užsukti į Globos centrą jaukiam pokalbiui ir mes atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

Globos centras įsikūręs J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis (II aukštas)

Tel. 8 601 13 270, 8 601 13 265

El. p. zana.buragiene@vilkaviskiospc.lt , simona.piliukaitiene@vilkaviskiospc.lt

LSDA Vilkaviškio skyriaus informacija

Kovo 16 d. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilkaviškio skyriaus nariai susirinko aptarti skyriaus
veiklą, iššūkius ir ateities planus, siūlyti ir išsirinkti kandidatus į LSDA tarybos narių pozicijas.
LSDA Vilkaviškio skyriaus nariai pritarė idėjai tapti partneriu įgyvendinant iš Europos sąjungos struktūrinių
fondų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos
aplinkoje, vystymas“. Skyriaus nariai entuziastingai pritarė bendradarbiavimui 2023 m. viešinant Globos
centro veiklą, padedant įgyvendinti svarbius veiklos tikslus siekiant vaiko gerovės ir jo saugumo
užtikrinimo.
Kviečiame visus socialinius darbuotojus prisijungti prie LSDA Vilkaviškio skyriaus, drauge siekti profesinio
augimo ir kurti profesijos ateitį.
Kartu mes galime daug!

Socialinės pagalbos centro individualios priežiūros darbuotojai renkasi į intervizijų grupes

Socialinis darbas – profesinė veikla, kurios paskirtis – padėti sunkumų turintiems asmenims, šeimoms, grupėms spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais, pagerinti santykius su visuomene.

     Socialiniame darbe specialistai kiekvieną dieną susiduria su sunkumais, iššūkiais, emociniu perdegimu. Siekiant, kad socialinis darbas būtų efektyvus labai svarbu nuolatinis mokymasis, konsultavimasis, refleksija. Tam ypač tinka intervizija. Pagrindinis intervizijos privalumas – galimybė padėti specialistams pasinaudoti patirtimi ir įgūdžiais. Intervizija yra kaip mainai, kolegų tarpusavio konsultavimo(si) metodas, apmąstant savo profesinę veiklą, atvejų (sunkių, neaiškių, emociškai neišspręstų situacijų) analizė.

    Intervizijos metodas padeda socialines paslaugas namuose teikiantiems specialistams efektyviau spręsti problemiškus klausimus bei situacijas, užkertant kelią perdegimo sindromo atsiradimui, suteikia įžvalgų asmeniniams „įpročiams bei šablonams“, įtakojantiems darbą, padeda suvokti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, sulaukti (savitarpio) pagalbos ir atlikto darbo pripažinimo, stiprinti komandos sutelktumą bendro supratimo dėka.

     Intervizijos metu kiekvienas dalyvis išsako savo nuomonę apie situaciją, teikia pasiūlymus, patarimus. Labai svarbus žinojimas kiekvienam, kad komandoje galima išspręsti įvairias sunkias situacijas bei gauti emocinį palaikymą.

2023 m. intervizijų procesas, skatinantis bendrą profesinį tobulėjimą, vyks nuolat (kartą per ketvirtį). Mokomės ir tobulėjame kartu!   

Kartu su Klausučių kaimo bendruomene įgyvendintas projektas

Klausučių kaimo bendruomenė drauge su Vilkaviškio socialinės pagalbos centru įgyvendino projektą pagal Šeimos stiprinimo programos priemonių projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis, programą. Projekto tikslas gerinti šeimos gyvenimo kokybę, puoselėti vaikų ir jaunimo užimtumą, mažinti socialinę atskirtį. Projekto vertė 1 500 Eur. Projekto dalyviai Klausučių kaimo bendruomenės,  bei Klausučių seniūnijos socialines paslaugas gaunančių šeimų vaikai ir tėvai.

Projekto dėka buvo organizuojama vaikų ir tėvų vienos dienos išvažiuojamoji stovykla  į Lietuvos jūrų muziejų. Stovyklos metu buvo suorganizuota delfinų bendravimo terapija, bei jūros pasaulio pažinimo edukacija ir terapiniai smėlio užsiėmimai. Bendravimas su delfinais suteikia daug teigiamų emocijų, vandens aplinka yra tinkama įgyvendinti bendravimo įgūdžių tobulinimui.  Delfinas sugeba jausti žmogaus nuotaikas, supranta gestus, pats prašo dėmesio kalbindamas, žaismingai mesdamas kamuoliuką ar taškydamas vandeniu. Ši bendravimo forma yra itin veiksminga ne tik vaikams, bet ir jų šeimos nariams: stebėdami, kaip vaikas atsiskleidžia bendraudamas su delfinais, tėvai iš naujo pažįsta savo vaiką, formuojasi naujas, dar tvirtesnis ir artimesnis tarpusavio ryšys. Jūros pasaulio pažinimo edukacija sudarė galimybę vaikams susipažinti su jūros pasauliu ir išmokti saugoti jūrą, jos gyvastį, bei puoselėti  pasitikėjimą savimi, skatinti norą pažinti ir susipažinti. Terapinių smėlio užsiėmimų metu buvo ugdoma stovyklautojų dėmesio koncentracija  ir stimuliuojami komunikaciniai gebėjimai.
Stovykla yra ne tik smagiai praleistas laikas, bet pirmiausia tai vieta, kurioje gausu kūrybinių eksperimentų, neišdildomų potyrių, naujų pažinčių. Tai yra atradimų ir asmeninio augimo laikas, kai stovyklautojas naujoje aplinkoje neišvengia akistatos su savimi ir jam tenka susigrumti su savo kompleksais, baimėmis, nepasitikėjimu savimi. Stovyklos metu  yra ugdoma vaiko ir tėvų saviraiška, atsakomybė, puoselėjamas bendravimo bei komandinių įgūdžių lavinimas. Šios įvairiapusės patirtys, kurios patiriamos stovykloje, yra vainikuojamos asmeninėmis pergalėmis, dažnai pasikeitusiu požiūriu, vertybėmis.

Skip to content