INFORMACIJA ASMENIMS IR JŲ ARTIMIESIEMS, NORINTIEMS GAUTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES

Vilkaviškio rajone gyvenančius asmenis naujomis arba atnaujintomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis aprūpina Vilkaviškio socialinės pagalbos centras. Teisę įsigyti techninės pagalbos priemones (toliau – TPP) turi asmenys, gyvenantys Vilkaviškio rajone, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti technines pagalbos priemones:

Vaikai su negalia;
Suaugę asmenys su negalia;
Senyvo amžiaus asmenys
.

Asmenys, norintys gauti TPP, turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a). Išrašas galioja 12 mėn. nuo jo išdavimo dienos. (medicininio dokumento pateikti nereikia medinėms ir metalinėms lazdelėms, vasariniams ir žieminiams antgaliams)
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. Neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą ir jo kopiją;
4. Gyvenamosios vietos deklaraciją;
5. Specialiojo nuolatinio slaugos poreikio nustatymo pažymą ir jos kopiją
.

Kitos TPP skyrimo sąlygos:

Rankomis arba automatiškai reguliuojama lova nuolat ar laikinai naudoti aprūpinami asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims su visiška negalia, kuriems yra didelė pragulų tikimybė ir nėra aprūpintas aktyvaus tipo vežimėliu ar įrašytas į asmenų, pageidaujančių įsigyti aktyvaus tipo vežimėlį, eilę.
TPP klientai aprūpinami nemokamai (išskyrus rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis, naktipuodžio kėdutėmis ir vaikštynėmis su staliuku) eilės tvarka.
Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą lovą, naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku, išskyrus gautą paramos būdu, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

43 eurų įmoką už naują rankomis reguliuojamą lovą;
20 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;
72 eurų įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;
35 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą automatiškai reguliuojamą lovą;
6 eurų įmoką už naują naktipuodžio kėdutę;
3 eurų įmoką už pakartotinai išduotą naktipuodžio kėdutę;
9 eurų įmoką už naują vaikštynę su staliuku;
5 eurų įmoką už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku.
Vaikai vaikštyne su staliuku ir naktipuodžio kėdute aprūpinami nemokamai.

TPP skiriamos nemokamai eilės tvarka: (Vonios suoliukas, universalus vežimėlis, alkūniniai ramentai, pažastiniai ramentai, čiužinys praguloms išvengti, vaikštynė su 4 ratukais (lauko), lazdelė, lazda su trimis ar daugiau kojelių, paaukštinta tualeto sėdynė, griebimo priemonė, lovos staliukas, vasariniai, žieminiai antgaliai).

Kur turėtų kreiptis klientai arba jų artimieji?
Į Vilkaviškio socialinės pagalbos centrą, Vysk. A. Karoso g. 5, Vilkaviškis, Tel. 8-659-91403