Aprūpinimas TPP organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.A1-338 patvirtintu Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.

     Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti Technines pagalbos priemones (toliau –  TPP) arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

 TEISĘ Į TECHNINES PAGALBOS  PRIEMONES AR  KOMPENSAVIMĄ TURI:

 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
 • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
 • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

KOMPENSACINĖS TECHNIKOS PRIEMONĖMS GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a, išduodama šeimos arba gydančio gydytojo). Išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių;
 • prašymas SP-10 forma (pildoma įstaigoje);
 • asmens tapatybės  dokumentas;
 • neįgaliojo pažymėjimas arba pensininko pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma.

Išrašas iš medicininių dokumentų nereikalingas asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis ar asmenims su visiška negalia įsigyjant šias TPP:

 • lovą (rankomis ir automatiškai reguliuojama);
 • lovos staliuką;
 • priemones praguloms išvengti (poroloninis ar kompresorinis čiužinys);
 • sudedamą vonią;
 • elektrinį vonios suoliuką;

Išrašo iš medicininių dokumentų pateikti nereikia pasėstui, medinėms ir metalinėms lazdelėms, vasariniams ir žieminiams antgaliams gauti. Priemonės išduodamos pateikus neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą.

      PASTABOS. Lova (rankomis ir automatiškai reguliuojama), lovos staliukas, sudedama vonia, elektrinis vonios suoliukas išduodami asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; asmenims, turintiems visišką negalią.

      Asmuo turi teisę nuolat naudoti vieną vienos paskirties TPP jos nustatytu naudojimo laikotarpiu (išskyrus viena ranka valdomas vaikščiojimo priemones, kurių galima įsigyti ne daugiau kaip du vienetus).

Asmenys TPP aprūpinami eilės tvarka.
       Įsigyjant lovą (rankomis ar automatiškai reguliuojamą), naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku, asmuo sumoka vienkartinę įmoką į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM atsiskaitomąją sąskaitą:

 • 43.00 eurų įmoką už naują rankomis reguliuojamą lovą;
 • 20.00 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;
 • 72.00 eurų  įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;
 • 35.00 eurų  įmoką už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą;
 • 9 eurų vienkartinis mokestis už naują vaikštynę su staliuku;
 • 5 eurų vienkartinis mokestis už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku;
 • 6 eurų vienkartinis mokestis  už naują naktipuodžio kėdutę;
 • 3 eurų vienkartinis mokestis už pakartotinai išduotą naktipuodžio kėdutę; 

Nemokamai išduodama:

 • Čiužinys pragulų profilaktikai;
 • Alkūniniai ir pažastiniai ramentai;
 • Vaikštynė su ratukais;
 • Vaikščiojimo rėmas;
 • Tualeto paaukštinimas;
 • Dušo kėdė;
 • Suoliukas į vonią;
 • Neįgaliųjų vežimėlis;
 • Vaikščiojimo lazdelės.

      Tarpininkaujame tarp Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM, Marijampolės skyriaus ir asmenų perduodant jų prašymus ir reikalingus dokumentus dėl judėjimo TPP (elektrinio vežimėlio, aktyvaus tipo vežimėlio, skuterio, čiužinio pragulų profilaktikai) išlaidų kompensavimo.

TPP GRĄŽINIMO SĄLYGOS:

 • kai TPP tampa nebereikalinga arba netinkama naudoti;
 • gavėjui mirus (jo šeimos nariai, globėjai ar pasirašęs sutartį asmuo privalo per 30 d. grąžinti TPP davėjui).

Kur kreiptis norint gauti TPP?

       Į Vilkaviškio socialinės pagalbos centrą, Vysk. A. Karoso g. 5, Vilkaviškis, Tel. 8-659-91403

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1- 338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“