APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS    

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-25 patvirtintu „Dėl asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašu“.

TEISĘ ĮSIGYTI NUOLAT AR LAIKINAI NAUDOTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES ARBA GAUTI JŲ ĮSIGIJIMO KOMPENSACIJAS turi asmenys, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir:

 • kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • kurie sukakę senatvės pensijos amžių;
 • kurie yra po ūmių traumų ir (ar) ligų ir (ar) turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar darbingumo lygis jiems dar nenustatytas, tarp jų, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis.

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • išvada dėl techninės pagalbos priemonių, kurią pateikia:

fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ar ergoterapeutas (forma E027 arba E003)

arba (forma E025):

asmenį gydantis gydytojas, šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys

ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos narys

paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose teikiančios komandos narys

 • dokumentas ir (ar) informacija, patvirtinantys, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis, jei kreipiasi asmuo, kuriam nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis (pavyzdžiui, išrašus iš medicinos dokumentų).
 • tapatybę patvirtinantis dokumentas ir dokumentas, patvirtinantis asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimas, teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis, įgaliojimas, asmens ar asmens atstovo raštiškas sutikimas, kad aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (toliau – TPP) klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), – jei prašymą skirti judėjimo TPP ir (ar) prašymą skirti judėjimo TPP įsigijimo išlaidų kompensaciją asmens vardu teikia asmens atstovas.

Medicinos dokumentų pateikti nereikia įsigyjant šias judėjimo techninės pagalbos priemones:

 • skuterio – esant nustatytam specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiui;
 • plaštakos apsaugos priemones;
 • pagalbinį ratą;
 • varytuvus: mechaninį, elektrinį ar hibridinį;
 • vežimėlio nugaros atramą;
 • slankiąją lentą;
 • slankųjį kilimėlį ar vartymo paklodę – esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemones;
 • lovą ir lovos staliuką – esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • mobilųjį keltuvą–esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • sukamąjį diską;
 • atsikėlimo stovą arba diržus;
 • naktipuodžio kėdutę –esant judėjimo funkcijų sutrikimams arba nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • čiužinį praguloms išvengti – esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • pasėstą praguloms išvengti ir jo užvalkalo;
 • čiužinio praguloms išvengti užvalkalą;
 • rankines plokščiąsias reples;
 • kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonę.

Techninės pagalbos priemonės išduodamos naujas ar atnaujintos nemokamai, išskyrus:

 • automatiškai reguliuojamą lovą (naują) – 100 eurų įmoka;
 • automatiškai reguliuojamą lovą (pakartotinai išduodamą) – 50 eurų įmoka;
 • naktipuodžio kėdutę (naują) – 20 eurų įmoka;
 • vaikštynę su staliuku (naują) – 20 eurų įmoka;
 • vaikštynę su staliuku (pakartotinai išduodamą) – 10 eurų įmoka;
 • elektrinį vežimėlį – 10 procentų kainos ar likutinės vertės;
 • elektrinį varytuvą – 20 procentų kainos ar likutinės vertės;
 • baterijas – 10 procentų kainos ar likutinės vertės.

Asmuo turi teisę gauti nuolat naudoti vieną vienos paskirties judėjimo techninės pagalbos priemonę nustatytu jos naudojimo laikotarpiu.

PRAŠYMAS TECHINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS GAUTI PATEIKIAMAS tiesiogiai atvykus į Vilkaviškio socialinės pagalbos centrą ar Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM teritorinį padalinį (Marijampolės skyrius), siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu ar per E. pristatymo sistemą ar elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.

Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis Vilkaviškio socialinės pagalbos centras Vysk. A. Karoso g. 5, Vilkaviškis ) Tel. 8-659-91403 * El. p. raminta.stankeviciene@vilkaviskiospc.lt

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM, Marijampolės skyrius Parko g. 13, Marijampolė ) Tel. 8-343 71407 * El. p. marijampole@tpnc.lt

Smulkesnę informaciją galite sužinoti paskambinę nemokamu konsultacijų numeriu  8 800 8000 89   ir skaitydami Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM interneto svetainėje: www.tpnc.lt

Atmintinė apie aprūpinimą judėjimo techninės pagalbos priemonėmis:

Judėjimo TPP aprūpinimas iš Centro asmenims

SVARBU:

2023m. liepos 1 d. papildytas kompensuojamųjų techninės pagalbos priemonių sąrašas

Atmintinė apie judėjimo techninės pagalbos priemonių kompensavimą:

Judėjimo TPP kompensavimas asmenims

Daugiafunkcio ir individualiai pagaminto vežimelio kompensavimas