Socialinės pagalbos centro individualios priežiūros darbuotojai renkasi į intervizijų grupes

Socialinis darbas – profesinė veikla, kurios paskirtis – padėti sunkumų turintiems asmenims, šeimoms, grupėms spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais, pagerinti santykius su visuomene.

     Socialiniame darbe specialistai kiekvieną dieną susiduria su sunkumais, iššūkiais, emociniu perdegimu. Siekiant, kad socialinis darbas būtų efektyvus labai svarbu nuolatinis mokymasis, konsultavimasis, refleksija. Tam ypač tinka intervizija. Pagrindinis intervizijos privalumas – galimybė padėti specialistams pasinaudoti patirtimi ir įgūdžiais. Intervizija yra kaip mainai, kolegų tarpusavio konsultavimo(si) metodas, apmąstant savo profesinę veiklą, atvejų (sunkių, neaiškių, emociškai neišspręstų situacijų) analizė.

    Intervizijos metodas padeda socialines paslaugas namuose teikiantiems specialistams efektyviau spręsti problemiškus klausimus bei situacijas, užkertant kelią perdegimo sindromo atsiradimui, suteikia įžvalgų asmeniniams „įpročiams bei šablonams“, įtakojantiems darbą, padeda suvokti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, sulaukti (savitarpio) pagalbos ir atlikto darbo pripažinimo, stiprinti komandos sutelktumą bendro supratimo dėka.

     Intervizijos metu kiekvienas dalyvis išsako savo nuomonę apie situaciją, teikia pasiūlymus, patarimus. Labai svarbus žinojimas kiekvienam, kad komandoje galima išspręsti įvairias sunkias situacijas bei gauti emocinį palaikymą.

2023 m. intervizijų procesas, skatinantis bendrą profesinį tobulėjimą, vyks nuolat (kartą per ketvirtį). Mokomės ir tobulėjame kartu!