Header Image -

Lietuvos socialinio darbo žvaigždė 2023 m.

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras Paramos šeimai tarnybos vadovė Rima Gražulienė!

Rima – socialinio darbo profesionalė, sumaniai, atsakingai ir principingai sprendžianti sunkumų patiriančioms šeimoms iškylančias socialines problemas. Nuolat mokosi, siekia pokyčių socialiniame darbe, dosniai dalinasi savo žiniomis su kolegomis. Rūpestingumas, atsakomybė, pareiga, kuklumas ir profesionalumas – tai savybės, geriausiai apibūdinančios Rimą.

Tapk budinčiu globotoju!

BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLA – TAI DARBAS NAMUOSE

Ieškome žmonių, kurie galėtų ir norėtų laikinai be tėvų globos likusį vaiką prižiūrėti savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrinti jam fizinį ir emocinį saugumą, atliepti vaiko poreikius ir suteikti kasdienę priežiūrą.

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ar turėti jam nuosavybės teise priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui prižiūrėti, patenkinti jo poreikius, suteikti saugumą bei rūpestį.

BUDINČIU GLOBOTOJU GALI TAPTI ASMUO:

 • 21-65 metų amžiaus;
 • turintis ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
 • nesantis teismo pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 • niekada nebuvo apribota tėvų valdžia;
 • nėra kitų Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje nurodytų pagrindų;
 • nebuvęs nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 • neserga ligomis, kurioms esant negalėtų globoti (rūpinti) vaiko;
 • neturi apribotos tėvų valdžios.

KAIP TAPTI BUDINČIU GLOBOTOJU?

1 žingsnis. Pateikiamas prašymas  Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Vilkaviškio rajone (S. Daukanto 17A, Vilkaviškis).

2 žingsnis. Vertinimas. Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vilkaviškio rajone įvertins Jūsų prašymą.

3 žingsnis. Kvietimas į mokymus.  Teigiamai įvertinus Jūsų prašymą, Globos centras pakvies į mokymus. Mokymai privalomi asmeniui, norinčiam globoti vaiką ir jo sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam santuokos neįregistravusiam asmeniui.

4 žingsnis. Išvados gavimas. Pasibaigus mokymams, Globos centro specialistai parengs išvadą dėl budinčio globotojo veiklos.

5 žingsnis. Bendradarbiavimo sutarties sudarymas ir veiklos pradžia. Gavus teigiamą išvadą, Jums reikės Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti fizinio asmens individualią veiklą pagal pažymą. Vilkaviškio socialinės pagalbos centras sudarys su Jumis tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

KAIP VYKDOMA VEIKLA?

 • Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal su Globos centru sudarytą paslaugų teikimo sutartį.
 • Budintis globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus.
 • Budintis globotojas prižiūri laikinai tėvų globos netekusį vaiką iki tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas į šeimą, jam bus nustatyta nuolatinė globa arba jis bus įvaikintas.
 • Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki trijų vaikų nuo gimimo iki 18 metų. Bendras skaičius su savais vaikai – iki 6 vaikų.
 • Budinčiam globotojui suteikiamas laikinas atokvėpis (30 kalendorinių dienų per metus) darbingumui atkurti vaiką perdavus globėjui (rūpintojui), įtėviams ar grąžinus į šeimą. Laikino atokvėpio metu mokamas pastovus atlygis.

VEIKLOS FINANSAVIMAS

Atlygis budinčiam globotojui, nepriklausomai nuo prižiūrimų vaikų skaičiaus1 MMA (840 Eur) per mėnesį
Atlygis budinčiam globotojui už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką0,5 MMA (420 Eur) per mėnesį arba 1 MMA (840 Eur) už vaiką iki 3 m. ar paauglį nuo 12 m., ar neįgalų vaiką
Pagalbos pinigai už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką3 BSI (147 Eur) per mėnesį
Vaiko globos (rūpybos) išmoka už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaikąiki 6 metų – 5,2 BSI (254,8 Eur) nuo 6 iki 12 metų – 6 BSI (294 Eur) nuo 12 iki 18 metų arba neįgaliam vaikui neatsižvelgiant į jo amžių – 6,5 BSI (318,5 Eur)  
Globos (rūpybos) tikslinis priedas už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką4 BSI (196 Eur)
Išmoka vaikui (vaiko pinigai)

1,75 BSI (85,75 eurai) per mėnesį (išmoka pervedama į vaiko asmeninę sąskaitą)
P.S. Nuo skiriamo atlygio reikia sumokėti: gyventojų pajamų mokestį (GPM);privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas;valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas.  

GLOBOS CENTRO BAGALBA:

 • Nemokamas pasirengimas budinčio globotojo veiklai (mokymai pagal GIMK programą);
 • Kvalifikacijos kėlimas;
 • Savitarpio pagalbos grupės, supervizijos;
 • Psichologo konsultacijos budinčiam globotojui ir prižiūrimiems vaikams;
 • Globos koordinatorių ir kitų specialistų pagalba;
 • Laikino atokvėpio paslauga.

JEIGU GALVOJETE APIE BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLĄ AR TURITE KLAUSIMŲ

Susisiekite telefonu: + 370 601 13270, + 370 601 13265

Parašykite el. paštu: zana.buragiene@vilkaviskiospc.lt

Atvykite pasikalbėti: Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Globos centras, Basanavičiaus a. 7 (II aukštas), Vilkaviškis.

Klausučių kaimo bendruomenė ir Vilkaviškio socialinės pagalbos centras įgyvendino projektą pagal šeimos stiprinimo programą, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis

Skaičiuojant paskutinį vasaros mėnesį antrus metus iš eilės Vilkaviškio socialinės pagalbos centras ir Klausučių kaimo bendruomenė suorganizavo vaikų ir tėvų vienos dienos vasaros stovyklą. Gausus būrys mažų ir didelių stovyklautojų dalyvavo įvairiuose meniniuose, kūrybiniuose, edukaciniuose, terapiniuose užsiėmimuose. Netradicinių užsiėmimų kraite dalinosi Tado Traidaro laisvalaikio ir menų studijos „Kurk ir burk“ edukatoriai Tadas ir Nerijus. O kad diena neprailgtų ir pilvai neurgztų gardžiausiais pietumis ir kvapniausiu plovu pasirūpino stovyklos organizatoriai ir Klausučių seniūnijos kolektyvas. Stovykla buvo finansuojama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos lėšomis pagal Šeimos stiprinimo programą. Ačiū kūrybingiems smalsiems dalyviams už pliūpsnį gerų emocijų ir puikios nuotaikos, ir tikimės, kad tai nepaskutinis kartas… 

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. kovo mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas VP projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. kovo mėnesio pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Socialinės pagalbos centre pradeda veiklą Globos centras

Nuo 2023 gegužės 1 d. Vilkaviškio socialinės pagalbos centre pradėjo veikti Globos centras. Tai viena iš 66 Lietuvoje veikiančių organizacijų padedančių vaikams rasti globėjus ar įtėvius, teikianti profesionalią pagalbą bei psichologines konsultacijas globojamiems vaikams, esamiems ir būsimiems globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams ir įtėviams.

Kviečiame visus esamus globėjus, besidominčius globa, ketinančius tapti įtėviais užsukti į Globos centrą jaukiam pokalbiui ir mes atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

Globos centras įsikūręs J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis (II aukštas)

Tel. 8 601 13 270, 8 601 13 265

El. p. zana.buragiene@vilkaviskiospc.lt , simona.piliukaitiene@vilkaviskiospc.lt

LSDA Vilkaviškio skyriaus informacija

Kovo 16 d. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilkaviškio skyriaus nariai susirinko aptarti skyriaus
veiklą, iššūkius ir ateities planus, siūlyti ir išsirinkti kandidatus į LSDA tarybos narių pozicijas.
LSDA Vilkaviškio skyriaus nariai pritarė idėjai tapti partneriu įgyvendinant iš Europos sąjungos struktūrinių
fondų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos
aplinkoje, vystymas“. Skyriaus nariai entuziastingai pritarė bendradarbiavimui 2023 m. viešinant Globos
centro veiklą, padedant įgyvendinti svarbius veiklos tikslus siekiant vaiko gerovės ir jo saugumo
užtikrinimo.
Kviečiame visus socialinius darbuotojus prisijungti prie LSDA Vilkaviškio skyriaus, drauge siekti profesinio
augimo ir kurti profesijos ateitį.
Kartu mes galime daug!

Socialinės pagalbos centro individualios priežiūros darbuotojai renkasi į intervizijų grupes

Socialinis darbas – profesinė veikla, kurios paskirtis – padėti sunkumų turintiems asmenims, šeimoms, grupėms spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais, pagerinti santykius su visuomene.

     Socialiniame darbe specialistai kiekvieną dieną susiduria su sunkumais, iššūkiais, emociniu perdegimu. Siekiant, kad socialinis darbas būtų efektyvus labai svarbu nuolatinis mokymasis, konsultavimasis, refleksija. Tam ypač tinka intervizija. Pagrindinis intervizijos privalumas – galimybė padėti specialistams pasinaudoti patirtimi ir įgūdžiais. Intervizija yra kaip mainai, kolegų tarpusavio konsultavimo(si) metodas, apmąstant savo profesinę veiklą, atvejų (sunkių, neaiškių, emociškai neišspręstų situacijų) analizė.

    Intervizijos metodas padeda socialines paslaugas namuose teikiantiems specialistams efektyviau spręsti problemiškus klausimus bei situacijas, užkertant kelią perdegimo sindromo atsiradimui, suteikia įžvalgų asmeniniams „įpročiams bei šablonams“, įtakojantiems darbą, padeda suvokti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, sulaukti (savitarpio) pagalbos ir atlikto darbo pripažinimo, stiprinti komandos sutelktumą bendro supratimo dėka.

     Intervizijos metu kiekvienas dalyvis išsako savo nuomonę apie situaciją, teikia pasiūlymus, patarimus. Labai svarbus žinojimas kiekvienam, kad komandoje galima išspręsti įvairias sunkias situacijas bei gauti emocinį palaikymą.

2023 m. intervizijų procesas, skatinantis bendrą profesinį tobulėjimą, vyks nuolat (kartą per ketvirtį). Mokomės ir tobulėjame kartu!   

Skip to content