LSDA Vilkaviškio skyriaus informacija

Kovo 16 d. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilkaviškio skyriaus nariai susirinko aptarti skyriaus
veiklą, iššūkius ir ateities planus, siūlyti ir išsirinkti kandidatus į LSDA tarybos narių pozicijas.
LSDA Vilkaviškio skyriaus nariai pritarė idėjai tapti partneriu įgyvendinant iš Europos sąjungos struktūrinių
fondų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos
aplinkoje, vystymas“. Skyriaus nariai entuziastingai pritarė bendradarbiavimui 2023 m. viešinant Globos
centro veiklą, padedant įgyvendinti svarbius veiklos tikslus siekiant vaiko gerovės ir jo saugumo
užtikrinimo.
Kviečiame visus socialinius darbuotojus prisijungti prie LSDA Vilkaviškio skyriaus, drauge siekti profesinio
augimo ir kurti profesijos ateitį.
Kartu mes galime daug!