Kartu su Klausučių kaimo bendruomene įgyvendintas projektas

Klausučių kaimo bendruomenė drauge su Vilkaviškio socialinės pagalbos centru įgyvendino projektą pagal Šeimos stiprinimo programos priemonių projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis, programą. Projekto tikslas gerinti šeimos gyvenimo kokybę, puoselėti vaikų ir jaunimo užimtumą, mažinti socialinę atskirtį. Projekto vertė 1 500 Eur. Projekto dalyviai Klausučių kaimo bendruomenės,  bei Klausučių seniūnijos socialines paslaugas gaunančių šeimų vaikai ir tėvai.

Projekto dėka buvo organizuojama vaikų ir tėvų vienos dienos išvažiuojamoji stovykla  į Lietuvos jūrų muziejų. Stovyklos metu buvo suorganizuota delfinų bendravimo terapija, bei jūros pasaulio pažinimo edukacija ir terapiniai smėlio užsiėmimai. Bendravimas su delfinais suteikia daug teigiamų emocijų, vandens aplinka yra tinkama įgyvendinti bendravimo įgūdžių tobulinimui.  Delfinas sugeba jausti žmogaus nuotaikas, supranta gestus, pats prašo dėmesio kalbindamas, žaismingai mesdamas kamuoliuką ar taškydamas vandeniu. Ši bendravimo forma yra itin veiksminga ne tik vaikams, bet ir jų šeimos nariams: stebėdami, kaip vaikas atsiskleidžia bendraudamas su delfinais, tėvai iš naujo pažįsta savo vaiką, formuojasi naujas, dar tvirtesnis ir artimesnis tarpusavio ryšys. Jūros pasaulio pažinimo edukacija sudarė galimybę vaikams susipažinti su jūros pasauliu ir išmokti saugoti jūrą, jos gyvastį, bei puoselėti  pasitikėjimą savimi, skatinti norą pažinti ir susipažinti. Terapinių smėlio užsiėmimų metu buvo ugdoma stovyklautojų dėmesio koncentracija  ir stimuliuojami komunikaciniai gebėjimai.
Stovykla yra ne tik smagiai praleistas laikas, bet pirmiausia tai vieta, kurioje gausu kūrybinių eksperimentų, neišdildomų potyrių, naujų pažinčių. Tai yra atradimų ir asmeninio augimo laikas, kai stovyklautojas naujoje aplinkoje neišvengia akistatos su savimi ir jam tenka susigrumti su savo kompleksais, baimėmis, nepasitikėjimu savimi. Stovyklos metu  yra ugdoma vaiko ir tėvų saviraiška, atsakomybė, puoselėjamas bendravimo bei komandinių įgūdžių lavinimas. Šios įvairiapusės patirtys, kurios patiriamos stovykloje, yra vainikuojamos asmeninėmis pergalėmis, dažnai pasikeitusiu požiūriu, vertybėmis.