Socialinių paslaugų pristatymas Vilkaviškio raj. Kybartų “Rasos” mokyklos bendruomenei

Birželio 6 d. Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio vadovė Milda Blažaitienė ir Pagalbos
namusoe tarnybos vadovė Vilma Jurkūnienė dalyvavo Kybartų „Rasos“ mokyklos kasmetinėje
„Rasos“šventėje, kurioje šią mokyklą lankančių vaikų, jaunuolių tėveliams bei šventės svečiams
skaitė pranešimą apie socialines paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir
jų šeimoms – pagalbą į namus, dienos saocialinę globą asmens namuose, dienos socialinė globą
institucijoje. Dėkojame visai „Rasos“ mokyklos bendruomenei už šiltą priėmimą, dėmesį, klausimų
gausą!