Vilkaviškio socialinės pagalbos centro tikslas 

Tenkinti Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti, grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę;

Veiklos sritys

Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje teikti dienos socialinės globos paslaugas asmenims, turintiems intelekto sutrikimų, nuo 18 iki 40 metų amžiaus;

Teikti pagalbos į namus paslaugas  asmens namuose;

Teikti transporto paslaugas pagal poreikius asmenims, kurie dėl  ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

Aprūpinti savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis;

Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams

Teikti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas