Vilkaviškio socialinės pagalbos centrui suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras 2019-2021metais dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą”, kurio tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Siekian užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų bendruomenei kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje įdiegta Europos socialinių paslaugų kokybės Sistema, kuri buvo sertifikuota EQUASS Assurance sertifikatu, kuris rodo, kad Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje teikiamos dienos socialinės globos  institucijoje paslaugos atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui 2021 m. – 2024 m. 

        Už inciatyvumą, geranoriškumą ir kokybiškai atliktą darbą dėkojame Mildai Blažaitienei, Indrei Zavedzkienei, Giedrutei Merkevičienei, Vilmai Gražulevičienei, Angelei Maurutienei ir kitiems kolektyvo nariams  dirbusiems projekte.