Ieškome kolegos

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS SKELBIA ATRANKĄ
PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI
Pareigybės pavadinimas:
Psichologas, 1 etatas.
Reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija.
 2. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems paslaugų
  gavėjams.
 3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais vaikais, jų tėvais
  (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros,
  švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir
  konfliktus, dirbti komandoje.
 6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
  Privalumas:
  Psichologo darbo patirtis (dirbant su šeima ar vaikais patirtis).
  Funkcijos:
  Teikti psichologinę pagalbą įvairioms paslaugų gavėjų grupėms įstaigoje ir paslaugų gavėjų
  namuose, konsultuoti įstaigos darbuotojus, teikti jiems pasiūlymus ir rekomendacijas darbui su
  paslaugų gavėjais, inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant įstaigoje aktualias psichologinių problemų
  prevencijos priemones, bendradarbiauti su seniūnijų socialinio darbo organizatoriais, mokyklų
  socialiniais pedagogais, sveikatos įstaigų priežiūros darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų
  atstovais, policijos pareigūnais, vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistais ir kitais socialiniais
  partneriais.
  Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
  Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą,
  telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą
  (nurodyti dalykines savybes).
  Dokumentai priimami adresu:
  Vysk. A. Karoso g. 5, LT-70141 Vilkaviškis arba el. paštu: soc.pagalba@gmail.com
  Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.